Informace pro rodiče k zápisům do 1. tříd

Informace pro rodiče k zápisům do 1. tříd

Vážení rodiče,

ve středu 18. 3. 2020 vydalo MŠMT ČR opatření ke změně organizace zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/ 2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19. Na základě tohoto opatření proběhne pouze formální část zápisu – bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Máte-li zájem o umístění Vašeho dítěte do naší základní školy, postupujte podle níže zveřejněných informací.
Formální část:
1. Zákonný zástupce žáka, který by měl nastoupit od 1. 9. 2020 do první třídy, musí doručit od 6. 4. do 17. 4. 2020 níže uvedenou dokumentaci do naší základní školy.
Požadovaná dokumentace:
a. vyplněná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
b. žádost o odklad (v případě, že se tak rozhodne zákonný zástupce)
K vyplnění a odevzdání požadované dokumentace přednostně využijte formulář naší školy, který je ke stažení na webových stránkách školy.

2. Možné způsoby předání požadované dokumentace:
a. poštou
b. osobně – vhozením obálky do poštovní schránky
c. datovou schránkou
d. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3. Potvrzení o přijetí požadované dokumentace školou a předání registračního čísla
a. škola bezodkladně potvrdí zákonnému zástupci převzetí požadovaných formulářů na uvedený
e-mail popř. mobil zákonného zástupce
b. zákonný zástupce s tímto potvrzením zároveň obdrží registrační číslo, pod kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude i zveřejněn výsledek tohoto řízení

4. Vzhledem k tomu, že si rodiče mohou zvolit školu, kam chtějí své dítě přihlásit, budeme při přijímání žáků postupovat dle zveřejněných kritérií.

5. Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do 10. 5. 2020 na webových stránkách naší školy a zároveň budou výsledky vylepeny na dveřích hlavního vchodu do školy.

Mgr. Vendula Vernerová
Kritéria přijetí do I. třídy Základní školy Holubov pro školní rok 2020/2021 <zs.holubov.net/files/Kriteria_prijeti_do_1_tridy.pdf> Přihláška ke stažení /files/zadost_k_zapisu.doc <zs.holubov.net/files/zadost_k_zapisu.doc>

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality-příspěvky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.