Aktuality

22.6.2022 Zahradní slavnost – loučení s předškoláky.

Kouzelník Reno v mateřské školce

3.6.2022 Předškoláci přespávají ve školce

Návštěva policie ve školce

Dětský den ve školce

AKCE  NA ČERVEN

1.6.  9:30  POHÁDKOVÁ  ZAHRADA – program na oslavu Dne dětí

od 1.6. můžete nosit dárky do tomboly

Pátek 3.6

 • 10:00  POLICEJNÍ PES – program Policie ČR
 • 18.00  PŘESPÁVÁNÍ V MŠ – akce pro předškoláky Loučíme se se školkou aneb Mája a Vilík opuštějí svůj úl

6.6. 7.45  VÝLET  Hopsárium Lipno nad Vltavou

Odjezd od ZŠ V 8.00, odchod z MŠ 7.45

S sebou: batůžek s pitím, dobrota, drobné

kapesné, svačina bude z MŠ

15.6. 10:00 KOUZELNÍK RENO

21.6. STAVĚNÍ STANŮ A PŘÍPRAVA TOMBOLY

22.6.  15:00 LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY  

Zahradní slavnost  – všichni jste srdečně zváni

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Holubov pro školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ Holubov pro školní rok 2022/2023

Čarodějnice Agáta v MŠ

Zápis do první třídy 29.4.2022

Akce na KVĚTEN

3.5. 9:15 Hudební průzkum – předškoláci ZUŠ Křemže

4.5.-5.5 8:00 – 10:00 Zápis do MŠ

6.5. 9:30 Návštěva předškolních dětí v ZŠ Holubov

10.5. Archi-dílna pod vedením lektorky

 • 9:00 třídu Zajíčků
 • 10:00 pro třídu Medvídků

12.5. 11:00 Vyšetření očí – dle objednaných dětí

20.5. 8:30 Ekovýchovný program pod vedením lektorky „Slepička Matylda“

30.5. 17:00 Schůzka rodičů – prosíme o účast, společná domluva Zahradní slavnosti která se bude konat 22.6. 2022

ZÁPIS DĚTÍ

do Mateřské školy v Holubově k předškolnímu vzdělávání pro děti od 3 do 6 let ve školním roce 2022-23 se uskuteční       

ve dnech 4. – 5.5. 2022

Přihlášky lze vyzvednout v Mateřské škole v uvedených dnech od 8.oo do 10.00 hod.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let věku do 31.8.2022, pokud ještě do MŠ nedocházejí. 

Naše školka nabízí:                                                                                                                          

 • klidné rodinné prostředí (společné prožívání oslav, tradic)
 • pěkné vybavení tříd a školní zahrady
 • pestré akce pro děti (pohádky, hudebně – pohybové pořady, karneval, ekologické výuky pro předškoláky, pravidelné návštěvy v 1.třídě s předškoláky, výlety a vycházky do okolí a další vzdělávací i poznávací akce,zahradní slavnost aj.)                                           

Těšíme se na Vaší návštěvu

AKCE  NA DUBEN

5.4.   8:30  Velikonoční dílna 

14.4.  Velikonoční prázdniny – provoz v jednom oddělení

29.4. 10:30 Divadlo v MŠ „Jak se Zirkona učila čarovat“

29.4.  13:00 – 16:00  Zápis do 1.třídy ZŠ Holubov

Předběžně oznamujeme zápis do MŠ Holubov proběhne 4.5 – 5.5. 2022 od 8.00 do 10.00 zde v budově MŠ.

30.3.2022

Informace pro rodiče k zápisům do 1. tříd na školní rok 2022/2023

Informace pro rodiče k zápisům do 1. tříd

Vážení rodiče,

v tomto školním roce proběhne zápis do 1. ročníku kombinovanou formou. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a starší. Na žádost rodičů a na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení se mohou dostavit děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016.

·       Zápis s osobní přítomností dítěte proběhne ve škole 29. 4. 2022 od 13:00 do 16:00.

S sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte (ke stažení zde) případně žádost o odklad školní docházky (ke stažení zde), rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

·       Formální zápis – bez osobní přítomnosti dítěte ve škole pak v týdnu od 25. 4. do 29. 4. 2022. Tuto formu zápisu můžete využít, pokud by Vám z nějakého důvodu nevyhovoval termín zápisu s osobní přítomností dítěte nebo jste se v uvedeném čase nemohli dostavit.

V tomto týdnu doručí zákonný zástupce žáka vyplněnou žádost o přijetí dítěte (ke stažení viz výše), případně žádost o odklad školní docházky (ke stažení viz výše) a kopii rodného listu dítěte.

Možné způsoby předání požadované dokumentace: 

 • poštou
 • osobně (buď k rukám ředitelky školy nebo vhozením do schránky na budově školy)
 • datovou schránkou
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mal!)

Potvrzení o přijetí požadované dokumentace školou a předání registračního čísla
škola bezodkladně potvrdí zákonnému zástupci převzetí požadovaných formulářů na uvedený e-mail popř. mobil zákonného zástupce.
Zákonný zástupce s tímto potvrzením zároveň obdrží registrační číslo, pod kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude i zveřejněn výsledek tohoto řízení.

Vzhledem k tomu, že si rodiče mohou zvolit školu, kam chtějí své dítě přihlásit, budeme při přijímání žáků postupovat dle zveřejněných kritérií (zde).

 Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do 6. 5. 2022 na webových stránkách naší školy (www.zsholubov.cz) a zároveň budou výsledky vyvěšeny na informační tabuli vedle hlavního vchodu do školy.

Mgr. Vendula Vernerová

Dne 28. 3. proběhne ve škole focení.

Cena za společnou fotografii je 50 Kč. Pokud se děti budou chtít fotit jednotlivě, cena je 30 Kč/kus. Minimální počet těchto fotek je 3 ks.

Karneval 14.3.2022

AKCE NA BŘEZEN V MŠ

14.3.  9:00            Karneval v MŠ 

28.3.  8:30            Fotografování – třídní  společné fotky

23.2.2022 pohádka  Kouzelný zvoneček

1.2.2022

AKCE NA ÚNOR V MŠ

22.2.2022 9:30

Divadelní představení v MŠ „Kouzelný zvoneček“ – divadlo „Divolod“

28.2. 2022 až 4.3.2022

Jarní prázdniny – provoz v jedné třídě

6.1.2022

Tříkrálová koleda

4.1.2022

AKCE NA LEDEN V MŠ

6. ledna 10:00

Tříkrálová koleda – vydáne se v kostýmech tří králů na koledu po Holubově

31.ledna 9:00

Divadelní představení v MŠ, pohádka “Bertička”, divadlo Okýnko

AKCE  NA  PROSINEC v MŠ

3.12.2021    9:30    

Návštěva Mikuláše ve školce

16.12.2021   9:30   Vánoce v MŠ

Medvídci a Zajíčci oslaví Vánoce ve svých třídách

Přejeme Vám veselé Vánoce a zdravý nový rok 2022

16.11.2021 Zamykání lesa

AKCE  NA LISTOPAD V MŠ

18.11.  9:00    

Fotografování na Vánoce

20.11.   14:00 

Přednášení důchodcům – předškolní děti, kulturní sál Holubov, sraz 13:55

25.11.            

Divadelní představení „Příběh šneka Bedřicha“, divadlo Matýsek 

26.11. 17:30  

Rozsvícení vánočního stromečku v Holubově na návsi – v kostýmu andílka, vezmi s sebou zvoneček

                     

                     

21.9.2021 Divadlo v MŠ – Černobílá pohádka

ŘÍJNOVÉ AKCE V MŠ

Středa 6.10.   

 • 16:30 Schůzka rodičů – rodiče předškoláků, ve třídě Zajíčků
 • 17:00 Schůzka pro všechny rodiče – ve třídě Medvídků

Čtvrtek 7.10. 9:00

 • Procházka za poníky a povídání s jejich chovatelkou – Krásetín
 • svačina bude v MŠ
 • S sebou: batůžek, pití, dobrota, pláštěnka + dobré boty

21.10. 10.30     

Divadelní představení v MŠ „Černobílá  pohádka“, divadlo Kos.

27.10. a 29.10.

Podzimní prázdniny -provoz omezen na jednu třídu

19.9.2021

Třída Medvídků a Zajíčků v naší MŠ

Cvičný požární poplach a ukázka techniky 14.9.2021

Vycházka na Kluk 3.9.2021 2.a 3. ročník

Vycházka z Plešovic 3.9. 2021 4. a 5. ročník

13.9.2021

Vážení rodiče,

v současné době škola připravuje nové webové stránky, které by měly být brzy přístupné. Některé informace na současných stránkách nejsou aktualizované. Informace o organizaci škol

ního roku a podobně najdete v bulletinu, který děti obdržely 1. září. Při jakýchkoli dalších dotazech se můžete obrátit na mě nebo třídní učitele.
Děkuji za pochopení.

Mgr. Vendula Vernerová

13.9.2021

Ukázky sokolnictví

Zahájení školního roku 2021/2022

25.8.2021

Vážení rodiče,

z důvodu screeningového testování 1. září nebude otevřena školní družina. Vyučování začíná v 7.45  a končí zhruba v 8.30. Ranní i odpolední provoz školní družiny bude zahájen 2. září. Děkuji za pochopení.Mgr. Vendula Vernerová

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY – ZÁŘÍ 2021

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen.

Screeningové testování proběhne 1. září (u žáků 1. ročníku 2. září), 6. září  a 9. září.

Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou screeningové testování, budou muset nosit ochranu nosu a úst během celého pobytu ve škole a školní družině, nebudou moci cvičit ve vnitřních prostorách školy a zpívat

Žáci, kteří testování podstoupí, budou povinni nosit ochranu nosu a úst pouze ve společných prostorách v budově školy a školní jídelny. V případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.

Testování nepodstupují  žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Všem rodičům i žákům přeji úspěšné zahájení nového školního roku a věřím, že i přes všechna nařízení a omezení, proběhne tento školní rok co možná nejlépe.

Mgr. Vendula Vernerová

14.5.2021

Provoz školy od 17. května 2021

Od 17. května se ruší povinná homogenita skupin ve škole i školní družině.

Všechny ročníky budou začínat vyučování v 7.45 hodin.

Provoz ranní družiny: úterý až pátek (v pondělí vzhledem k testování nebude ranní družina z organizačních důvodů).

Provoz odpolední družiny: odpolední družina bude pro všechny zapsané děti od pondělí do pátku do 16.00 hodin (s Mgr. Janou Knížkovou).

Povinnost nošení ochrany nosu a úst zůstává.

7.5.2021

Provoz MŠ od 10. května

Vážení rodiče

od pondělí 10. května bude mateřská škola otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

Mgr. Vendula Vernerová

6.5.2021

Vážení rodiče, v souvislosti s všeobecnou hrozbou útoku na mateřské školy v ČR bude zítra mateřská škola uzavřena. Zároveň bude mimo provoz i školní jídelna.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Vendula Vernerová

26.4.2021

Oznámení přerušení provozu

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Holubov přerušuje z provozních a organizačních důvodů provoz v mateřské škole od 19. 7. do 20. 8. 2021. 

Mgr. Vendula Vernerová

26.4.2021

Výjimka pro antigenní testy

Od 3. 5. 2021 budou základní škola i mateřská škola akceptovat pouze antigenní testy, které jsou distribuovány do škol.

Mgr. Vendula Vernerová

23.4.2021

V MŠ Holubov bylo potvrzeno onemocnění COVID-19. Děti, které byly ve školce 19.- 22. 4. 2021, jsou považovány za rizikové kontakty. Z tohoto důvodu musí být v domácí karanténě. O nařízené karanténě je nutné telefonicky informovat praktického lékaře pro děti a dorost dítěte. Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s nemocným, tzn. do 6. 5. 2021 včetně. V průběhu 14denní karantény je nutné absolvovat PCR test.

 Pravidla domácí karantény:

Dítě je povinno setrvat po dobu karantény v místě adresy pobytu!

Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami. Rovněž je nutné oznámit při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů lůžkové péče, že dítěti byla nařízena karanténa.

Prosím sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb a řiďte se jeho pokyny.

8.4.2021

Vážení rodiče,od 12. 4. je umožněna osobní přítomnost dětí v mateřské škole pouze pro předškoláky.Podmínkou účasti na předškolním vzdělávání je testování neinvazivním Ag testem 2x týdně (pondělí a čtvrtek).Ochrana nosu a úst není nařízená.

V případě dotazů kontaktujte mě nebo vedoucí učitelku MŠ.

Mgr. Vendula Vernerová

7.4.2021

INFORMACE K ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády je od pondělí 12. 4. 2021 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol ve výuce. Vzhledem k počtu počtu žáků školy se nás netýká rotační výuka.


Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat žáky 2x týdně antigenními testy (testování bude probíhat samoodběrem).
 

Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.
Testování proběhne vždy v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním.

Vstup osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy se nepovoluje, pouze v případě pomoci dítěti při testování (týká se pouze žáků 1. – 3. ročníku). 


KONKRÉTNÍ SITUACE U NÁS VE ŠKOLE:

– Ranní družina otevřena nebude.
 

 – Odpolední družina bude probíhat následovně:

1. ročník – dle běžného režimu (Mgr. Jana Knížková)

2. a 3. ročník – pondělí a středa – od konce vyučování do 14.00 hodin (Vratislav Vojnar)


– Po celou dobu pobytu ve škole i v ŠD jsou žáci povinni nosit alespoň chirurgické roušky.

– Obědy mají strávníci opětovně od 12. 4. přihlášeny (pokud dítě nebude na obědy chodit, odhlaste si obědy obvyklým způsobem).

 
Vážení rodiče, podrobnější informace obdržíte emailem.


Manuál k testování ve školách a školských zařízeních a Letáky k testování pro žáky a rodiče naleznete ZDE.

Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete ZDE.

Sledujte i nadále naše webové stránky.

S případnými dotazy se na mě neváhejte obrátit.

Mgr. Vendula Vernerová

24.3.2021

Vážení rodiče,

základní škola i mateřská škola zůstávají do odvolání uzavřeny.

Mgr. Vendula Vernerová

24.3.2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,dle metodického doporučení pro konání zápisu k povinné školní docházce, který vydalo MŠMT, proběhne i v tomto školním roce pouze formální část zápisu – bez osobní přítomnosti dětí ve škole.Termín zápisu je od 6. dubna do 16. dubna 2021. V této době musí zákonný zástupce žáka doručit do školy žádost o přijetí nebo žádost o odkladu (pokud budou rodiče žádat) spolu s vyplněným zápisním listem a kopií rodného listu následujícím způsobem:

 • do datové schránky školy (Datovou schránku si lze zřídit zdarma, odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz)
 • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (Pokud zákonný zástupce pošle pouze prostý email bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné tuto žádost do 5 dnů potvrdit, jinak k ní nebude přihlíženo.)
 • poštou 
 • osobním podáním ve škole (možno vhodit do schránky u vchodu do budovy)

Škola pak bezodkladně potvrdí zákonnému zástupci přijetí požadovaných formulářů na uvedený email a spolu s tímto potvrzením obdrží zákonný zástupce i registrační číslo, pod kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude i zveřejněn výsledek tohoto řízení.

Vzhledem k tomu, že si rodiče mohou zvolit školu, kam chtějí své dítě přihlásit, budeme při přijímání žáků postupovat dle zveřejněných kritérií.

Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do 9. 5. 2021 na webových stránkách naší školy a zároveň budou výsledky vyvěšeny na desce vedle hlavního vchodu do budovy školy.

Soubory ke stažení:

V případě dotazů mě kontaktujte na telefonním čísle 725 947 708 nebo emailem (zsholubov@seznam.cz).

Mgr. Vendula Vernerová

28.2.2021

Informace ohledně ošetřovného najdete na adrese: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemuPodle nových pravidel škola již žádné potvrzení nevyplňuje.

Mgr. Vendula Vernerová

27.2.2021

Vážení rodiče, od pondělí 1. března bude z vládního nařízení zcela uzavřena základní i mateřská škola. Toto opatření má platit do 21. března. S rodiči žáků, kterých se  opět začne týkat povinná distanční výuka, se spojí třídní učitelé.

Mgr. Vendula Vernerová

2.2. 2021

V MŠ Holubov bylo potvrzeno onemocnění COVID-19. Děti z MŠ, které byly ve školce od 27. 1. do 29. 1. 2021, jsou považovány za rizikové kontakty. Z tohoto důvodu musí být v domácí karanténě. O nařízené karanténě je nutné telefonicky informovat praktického lékaře pro děti a dorost dítěte. Karanténa trvá 10 dní od posledního kontaktu s nemocným, tzn. do 8.2.2021 včetně. V průběhu 10denní karantény je nutné absolvovat PCR test.

Pravidla domácí karantény:

Dítě je povinno setrvat po dobu karantény v místě adresy pobytu!

Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami. Rovněž je nutné oznámit při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů lůžkové péče, že dítěti byla nařízena karanténa.

Prosím sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb a řiďte se jeho pokyny.

Karanténa byla nařízena také zaměstnancům mateřské školy a školní jídelny. Mateřská škola i školní jídelna tak budou do 8.2.  (včetně) uzavřeny.

Dle informací Krajské hygienické stanice mohou žáci základní školy, jejichž sourozencům byla nařízena karanténa, nadále chodit do školy.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Vendula Vernerová

28.1.2021

Vážení rodiče, dle nařízení MŠMT bude provoz školy od 1.2. do 14.2. ve stejném režimu jako dosud. Na toto období navazují v našem okrese jarní prázdniny (od 15.2. do 21.2.). Ohledně situace po prázdninách budete včas informování.


Mgr. Vendula Vernerová

26.1.2021

Vážení rodiče, první pololetí tohoto školního roku bude ukončeno 28.1. 2021. Žáci 1. – 3. ročníku dostanou v tento den výpis z vysvědčení, který se nevrací. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu. Žáky 4. a 5. ročníku bude o prospěchu informovat třídní učitelka, výpis z vysvědčení jim bude předán nejpozději třetí den po návratu do školy. V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny. Obědy na tento den jsou odhlášeny, školní družina bude zavřená.

Mgr. Vendula Vernerová

11.1.2021

Tři králové

8.1.2021

Vážení rodiče,

distanční výuka pro 4. a 5. ročník pokračuje do 22. ledna 2021.

Mgr. Vendula Vernerová

29.12.2020

Vážení rodiče,

dle pokynů MŠMT, je od 4. ledna 2021 pro 1., 2. a 3. ročník povolena osobní přítomnost žáků ve škole. Časy příchodu do školy jsou platné jako před vánočními prázdninami. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Pro žáky  4. a 5. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem. Žáci mají nárok na oběd ve školní jídelně. Pokud máte o obědy zájem, přihlaste si je obvyklým způsobem. Čas vyzvednutí bude upřesněn.

S případnými dotazy se obraťte na mě nebo třídní učitele.


Mgr. Vendula Vernerová
ředitelka ZŠ a MŠ Holubov

19.11.2020

OZNÁMENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie dne 4. prosince 2020 mezi 9.00 a 17.00 hodinou, vyhlašuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Holubov ředitelské volno.

Provoz bude přerušen také ve školní družině.

Žáci budou odhlášeni ze školní jídelny.

V Holubově 19. listopadu 2020

                                                              Mgr. Vendula Vernerová

ředitelka ZŠ a MŠ Holubov

13.11.2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 18. LISTOPADU 2020 

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí MŠMT ze dne 11. listopadu 2020, je znovu umožněna prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Protože 3. ročník je v letošním školním roce zařazen do třídy společně s 2. ročníkem, vrací se do školy i žáci tohoto ročníku. 

Provoz školy od 18. listopadu 2020:

 • Příchod do školy:          žáci 1. ročníku – 7.15 – 7.25

                                                žáci 2. a 3. ročníku – 7.30 – 7.40

 • Zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání jsou zakázány.
 • Žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole a školní družině a ve školní jídelně, s výjimkou doby konzumace stravy.

Provoz školní družiny:

Protože skupiny žáků musí zůstat po celou dobu homogenní, není možné obnovit provoz ranní družiny. 

Provoz školní družiny je umožněn pouze za dodržení homogenity skupiny.

 • Žáci 1. ročníku – Mgr. Jana Knížková (tel. 725 948 358)

Provoz: 11.25 – 16.00 hodin

Zvažte prosím, jestli je nezbytně nutné, aby žák školní družinu navštěvoval.

Žáci 2. a 3. ročníku – Vratislav Vojnar (tel. 603 736 935)

Provoz v této skupině je omezen pouze do 14.00 hodin. Vzhledem k tomu, že skupiny se nesmí spojovat, bude tato skupina ve své třídě, případně venku. Zvažte prosím, jestli je nezbytně nutné, aby žák školní družinu navštěvoval.

Žákům vykazujícím příznaky respiračních onemocnění nebude vstup do budovy školy umožněn!

Pokud bude žák vykazovat příznaky respiračního onemocnění v době pobytu ve škole, musí si ho rodiče ze školy neprodleně vyzvednout!!!

Mgr. Vendula Vernerová

1.11.2020

Vážení rodiče, 
protože ve škole pokračuje od 2. 11. distanční výuka, mají děti nárok na oběd ze školní jídelny. V případě zájmu volejte do 7.30 do školní jídelny (725 948 493).
Mgr. Vendula Vernerová

1.11.2020

Vážení rodiče,
od 2. listopadu bude výuka na naší škole probíhat i nadále distanční formou. Další vývoj bude záležet na epidemiologické situaci. Sledujte webové stránky školy.
Mgr. Vendula Vernerová

22.10.2020

13.10.2020

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 přechází 1. stupeň základních škol od středy 14.10.2020 na distanční výuku.

Během dneška  Vás budou kontaktovat třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů a podají Vám informace o tom, jakým způsobem bude distanční výuka v jednotlivých třídách probíhat. 

Při nařízené distanční výuce mají žáci možnost odebírat obědy. Jedná se pouze o období od 14.10. do 23.10.2020. V týdnu od 26. 10 do 30.10.2020 již ne (v tomto týdnu nařízená distanční výuka neprobíhá). Pokud máte o odběr obědů zájem, napište, prosím, na tento email nejpozději do dnešních 17.00 hodin.

V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte mě nebo třídní učitele.

Děkuji za pochopení a spolupráci. 

S pozdravem a přáním hezkého dne, Mgr. Vendula Vernerová

11.10.2020

Vážení rodiče,
dle nařízení MŠMT z 8. 10. 2020 se stávající režim v mateřských školách a na 1. stupni základních škol nemění. V rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu. Režim pro sportovní činnosti se nemění.

Mgr. Vendula Vernerová

11.10.2020

Vážení rodiče,
dle nařízení vlády ze dne 8. 10. 2020 je zrušeno zájmové vzdělávání od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020. Protože v následujícím týdnu je vyhlášeno na základě rozhodnutí MŠMT ve dnech 26. – 27. 10. 2020 mimořádné volno, 28. 10. 2020 je státní svátek, na který navazují dvoudenní podzimní prázdniny, budou kroužky realizovány v týdnu od 2. 11. 2020.  Kroužky nyní ztracené budou nahrazeny v průběhu školního roku. Pokud by nahrazeny být nemohly, bude rodičům vrácena úplata ve výši za počet kroužků nerealizovaných.


Mgr. Vendula Vernerová

21.9.2020

Distanční výuka

Vážení rodiče,

v případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % žáků konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. V opačném případě má žák ze zákona povinnost si doplňovat učivo a vzdělávat se samostatně.

Aby spolupráce školy a rodiny byla co nejefektivnější, je nutné, abyste měli přístup alespoň k některému z níže uvedených:

o počítač/notebook s přístupem na internet

o Skype

o   WhatsApp

Pokud nemáte možnost využít některou z výše uvedených možností, kontaktujte třídního učitele a dohodněte se na jiném způsobu komunikace během případné distanční výuky.

Děkuji, Mgr. Vendula Vernerová

Zahájení školního roku 2020/21

Video z ukončení roku MŠ 2020. Přehrát

25.5.2020

Vážení rodiče, 

zájmové kroužky budou až do konce školního roku probíhat v Infocentru na Obecním úřadě Holubov.

Děkuji za pochopení, Mgr. Vendula Vernerová

8.5.2020

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

1.4.2020

Informace pro rodiče k zápisům do 1. tříd 

Vážení rodiče, 

ve středu 18. 3. 2020 vydalo MŠMT ČR opatření ke změně  organizace zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/ 2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19. Na základě tohoto opatření proběhne pouze formální část zápisu – bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Máte-li zájem o umístění Vašeho dítěte do naší základní školy, postupujte podle níže zveřejněných informací.

 Formální část: 

1. Zákonný zástupce žáka, který by měl nastoupit od 1. 9. 2020 do první třídy, musí doručit  od 6. 4. do 17. 4. 2020níže uvedenou dokumentaci do naší základní školy.

Požadovaná dokumentace: 

a. vyplněná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 b. žádost o odklad (v případě, že se tak rozhodne zákonný zástupce) 

K vyplnění a odevzdání požadované dokumentace přednostně využijte formulář naší školy, který je ke stažení na webových stránkách školy.

2. Možné způsoby předání požadované dokumentace:

a. poštou  

b. osobně – vhozením obálky do poštovní schránky

 c. datovou schránkou 

d. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  (nelze jen poslat prostý email!)

3. Potvrzení o přijetí požadované dokumentace školou a předání registračního čísla 

a. škola bezodkladně potvrdí zákonnému zástupci převzetí požadovaných formulářů  na uvedený

 e-mail popř. mobil zákonného zástupce 

b. zákonný zástupce s tímto potvrzením zároveň obdrží registrační číslo,  pod kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude  i zveřejněn výsledek tohoto řízení 

4. Vzhledem k tomu, že si rodiče mohou zvolit školu, kam chtějí své dítě přihlásit, budeme při přijímání žáků postupovat dle zveřejněných kritérií.

5. Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do 10. 5. 2020 na webových stránkách naší školy a zároveň budou výsledky vylepeny na dveřích hlavního vchodu do školy.

Mgr. Vendula Vernerová

Kritéria přijetí do I. třídy Základní školy Holubov pro školní rok 2020/2021

Přihláška ke stažení /files/zadost_k_zapisu.doc


Úterý 10.3. 2020