Školní družina

Tel.: +420725948358

Vychovatelka : Mgr. Jana Knížková

Provoz školní družiny :
6:30  – 7:30    11:25   – 16:00

Úplata pro zapsané žáky je 600 Kč ročně. Platba v září 300 Kč, v únoru 300 Kč. Ranní provoz je i pro nezapsané žáky. Školní družina bude i nadále pracovat na projektu „Les ve škole, škola v lese“.

Činnost školní družiny je určena pro žáky 1.-3. ročníku

Školní družina organizuje zájmové vzdělávání a rekreační činnost.