Školní akce

Plánované akce školy  2018/2019

Slavnostní zahájení školního roku
Kouzelná země
Světový den zvířat
Čertovská škola
Mikulášská besídka
Živý beltém
Beseda s Policií ČR

Práce hasičů
Plavání
Den vody
Den země

Ukliďme Česko
Vycházky do přírody
Dětský den
Sportovní olympiáda
Školní výlet
Vítání občánků
Štrůdlování
Matematická soutěž „Klokan“
Výtvarné soutěže
Exkurze
Dopravní výchova
Televize Srdíčko
Besedy o přírodě
Výukové programy ve spolupráci s ekologickými organizacemi
Procházka knihou
Projekt Recyklohraní
Rozloučení se školním rokem