Školní akce

Plánované akce školy  2019/2020

Slavnostní zahájení školního roku
Rok s Amosem
Světový den zvířat
Čertovská škola
Mikulášská besídka
Živý beltém

Plavání
Den vody
Den země

Ukliďme Česko
Vycházky do přírody
Dětský den
Sportovní olympiáda
Školní výlet
Vítání občánků
Výtvarné soutěže
Exkurze
Dopravní výchova
Televize Srdíčko
Besedy o přírodě
Výukové programy ve spolupráci s ekologickými organizacemi
Noc s Andersenem
Projekt Recyklohraní
Rozloučení se školním rokem