Info pro rodiče

Výše úplaty za předškolní vzdělávání 2018/2019
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Holubov Mgr. Vendula Vernerová
podle § 123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon) a § 6 vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a podle přechodných ustanovení čl. II bod 2 zákona č. 331/2012 Sb.,o státní podpoře
stanovuje
  • základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 za každý kalendářní měsíc ve výši 390 Kč
  • vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí se poskytne nejvýše na 12 měsíců bezúplatně
  • dítě, které se ve školním roce 2017/18 poprvé vzdělávalo v posledním ročníku MŠ a pro školní rok 2018/19 má povolený odklad PŠD ve výši 390 Kč
  • úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce rodič hradí ve stanovené výši
  • osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy
  • v případě přerušení provozu mateřské školy na více než 5 dnů podle § 3 vyhlášky č.43/2006 sb., o předškolním vzdělávání ředitelka úměrně sníží úplatu podle počtu dnů přerušeného provozu a tuto poměrně sníženou úplatu platí každé dítě zapsané k docházce
  • pokud bude provoz v mateřské škole v daném měsíci kratší než 5 dnů nestanoví ředitelka platbu úplaty
  • Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
V Holubově 1. 9. 2018
Mgr. Vendula Vernerová
ředitelka ZŠ a MŠ Holubov

 

 

 

PROVOZNÍ  ŘÁD  MŠ  HOLUBOV pro školní rok 2018/2019
Zpracován podle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví dětí

Údaje o zařízení

Dne 1.1.2003 MŠ Holubov se stává součástí  ZŠ a MŠ Holubov

ředitelka ZŠ a MŠ Holubov :  Mgr. Vendula Vernerová
učitelka pověřená vedením MŠ :  Jana Jungbauerová
učitelky MŠ Holubov :  Bc. Helena Čížková, Marie Postlová, Jana Tondrová
školnice MŠ Holubov  : Jana Stupková

telefonní číslo  :    725 948 472
typ mateřské školy :  celodenní péče
stanovená kapacita :  75 dětí ( MŠ Holubov 47 dětí )
provozní doba :      6:15 – 16:15 hodin

Režimové požadavky

nástup dětí            6:15

spontánní činnost         6:15 – 9:00             14:40- 16:15
za nepřízně počasí místo pobytu venku

řízená činnost            9:20 – 10:00

sledování televize, videa : nepravidelně, sledování vysílání pro MŠ
za nepřízně počasí místo pobytu venku
dle zájmu dětí

pohybové aktivity :  v prostorách třídy, školní zahrada, školní hřiště

druh aktivit : ranní cvičení
pobyt venku         – denně
odpolední zábav. činnost   – dle zájmu
krátké pohybové vyžití     – během dne

pobyt venku :

pozemek k pohyb.aktiv.:   ŠKOLNÍ ZAHRADA
údržba zeleně   – dle potřeby s řed. ZŠ a MŠ
pískoviště   – výměna písku 1x ročně

odpočinek, spánek         12:30 – 14:15
stálé rozestavění lehátek s lůžkovinami
denní ustýlání školnicí

Stravování

PODÁVÁNÍ  SVAČIN
–  9:00 – 9:20 /14:20 – 14:40
–  samostatně dětmi, učitelka

PODÁVÁNÍ  OBĚDA
–   12:00 – 12:30
–   jídlo vydává kuchařka

Pitný režim

PŘÍPRAVA   NÁPOJŮ
–   kuchařka ve školní kuchyni

DRUH  NÁPOJŮ
–   čaj, minerální vody, džus, ovocné šťávy

ZPŮSOB  OBSLUHY
–  učitelka, školnice

MANIPULACE  S  NÁDOBÍM
–  každé dítě má vlastní hrnek
–  použité nádobí myje kuchařka

Otužování

ZPŮSOB
–  čerstvým vzduchem při pohybových aktivitách
–   sezónní činnost – rozstřikovač na školní zahradě

Způsob nakládání s prádlem

výměna prádla:

lůžkoviny   –  1x za 3 týdny
ručníky   –  1x týdně
pyžama   –  1x za 3 týdny, jinak dle požadavku rodičů

praní prádla           – prádelna

manipulace s prádlem

školnice ukládá označ. čisté lůžkoviny do skříní na značky dětí

Zpracovala : Jana Jungbauerová – uč. pověřená vedením MŠ Holubov
Dne : 1.9.2018

Provozní řád MŠ pro školní rok 2009/2010
Zpracován podle zákona č. 258/2000 Sb.

Údaje o zařízení

Mateřská škola Holubov je od 1.1.2003 součástí ZŠ a MŠ Holubov.

telefonní číslo: +420 380 742 020

učitelky: Hana Bezděková – učitelka pověřená vedením
Jana Jungbauerová – učitelka

Helena Čížková – učitelka

typ Mateřské školy: celodenní péče
stanovená kapacita: 75 dětí ( z toho MŠ Holubov 47 dětí )
provozní doba: 6:15 – 16:15 hodin

Režimové požadavky

nástup dětí: 6:15

spontánní činnost:
6:15-8:40
14:40-16:15
za nepřízně počasí místo vycházky

řízená činnost: 9:00-9:30

sledování televize, videa:
nepravidelně, sledování vysílání pro MŠ
za nepřízně počasí místo vycházky
dle zájmu dětí

pohybové aktivity:
v prostorách třídy
školní zahrada
školní hřiště

druh aktivit: řízená činnost z TV
ranní cvičení
pobyt venku – denně
odpolední zábavná činnost – dle zájmu dětí
krátké pohybové využití – během dne dle potřeby

pobyt venku – pozemek k pohyb. aktivitě: ŠKOLNÍ ZAHRADA
údržba zeleně – dle potřeby s ředitelkou ZŠ
pískoviště – výměna písku 1x ročně
laminát.brouzdaliště – mobilní pro sezónní činnosti s přítokem pitné vody, v den užívaní napuštěna čistá
časový údaj – dopoledne 10:00-11:00
odpoledne 15:00-16:00

odpočinek, spánek:
12:00-14:15
stálé rozestavění lehátek s lůžkovinami
denní ustýlání školnicí

Stravování

PODÁVÁNÍ SVAČIN
8:40-9:00
14:20-14:40
samostatně dětmi, učitelka, školnice

PODÁVÁNÍ OBĚDA
11:15-11:45
jídlo přivezeno z kuchyně na servírovacím vozíku
jídlo vydává kuchařka

Pitný režim

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ
kuchařka ve školní kuchyni

DRUH NÁPOJŮ
čaj, minerální vody, džus, ovocné šťávy

ZPŮSOB OBSLUHY
učitelka, školnice

MANIPULACE S NÁDOBÍM
každé dítě má vlastní hrnek
použité nádobí myje kuchařka

Otužování

ZPŮSOB
čerstvým vzduchem při pohybových aktivitách
sezónní činnost – brouzdaliště na školní zahradě, otužování a osvěžování zahradním rozstřikovačem