Zaměstnanci

Ředitelka školy:
Mgr. Vendula Vernerová

Třídní učitelé:
I. třída (1. ročník) Mgr. Lenka Korousová
II. třída (2. a 3. ročník) Vratislav Vojnar
III. třída (4. a 5. ročník) Mgr. Petra Prokopová

Bez třídnictví:
Mgr. Vendula Vernerová

Asistent pedagoga:
Monika Pletková

———————————————

Provozní zaměstnanci
Účetní : Alena Kudláčková
Školnice : Jana Streitová