Základní škola

Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování

1.pololetí :
od 3.9.2018 do 31.1.2019

2.pololetí :
od 1.2.2019 do 28.6.2019

Období školních prázdnin

Podzimní:       pondělí 29.10 a úterý 30.10.2018
Vánoční
:          sobota  22.12.2018  až středa 2.1.2019 (vyučování začne ve čtvrtek 3.1.2019)
Pololetní
:       pátek 1.2.2019
Jarní
:               4.2. – 10.2.2019
Velikonoční
: čtvrtek 18.4.2019
Hlavní
:            od soboty 29.6 do neděle 1.9.2019 (vyučování začne v pondělí 2.9.2019)

Vyučovací hodiny

1. hod.:   7:45  –  8:30
2. hod.:   8:40  –  9:25
3. hod.:   9:45 – 10:30
4. hod.: 10:40 – 11:25
5. hod.: 11:35 – 12:20
6. hod.: 12:15 – 13:00
7. hod.: 13:10 – 13:55

Nepovinný předmět
Náboženství

Zájmová činnost – kroužky

Pro školní rok nabízí škola:

Dovedné ruce
Sportík
Společenské hry
Hra na flétnu
Čtenářský klub
Dramatický kroužek při ŠD

Další informace

Příspěvek na učební potřeby v 1. ročníku 300 Kč na žáka ve 2.-5. ročníku 500 Kč. na žáka

Třídní schůzky

13. září – společná

Další termíny budou upřesněny

Konzultace s třídními učiteli po domluvě

Zápis dětí do první třídy

Zápis žáků do I. třídy Základní školy a mateřské školy Holubov se bude konat v budově školy 5. dubna 2019 od 13:00 do 16:30 h.

Sběry

Papír,kaštany, pomerančová kůra, citronová kůra, elektrické baterie a drobné elektrické spotřebiče, víčka od PET lahví.