Základní škola

Organizace školního roku 2019/2020           (Aktualizováno: 28.8.2019)

Období školního vyučování

1.pololetí :
od 2.9.2019 do 30.1.2020

2.pololetí :
od 1.2.2020 do 30.6.2020

Období školních prázdnin

Podzimní:       úterý 29.10 a středa 30.10.2019
Vánoční:          pondělí  23.12.2019  až pátek 3.1.2020 (vyučování začne ve pondělí      6.1.2020)
Pololetní:       pátek 31.1.2020
Jarní:               10.2. – 16.2.2020
Velikonoční: čtvrtek 9.4.2020
Hlavní:            od středy 1.7. do pondělí 31.8.2020 (vyučování začne v úterý 1.9.2020)

Vyučovací hodiny

  1. hod.: 7:45 – 8:30
  2. hod.: 8:40 – 9:25
  3. hod.: 9:45 – 10:30
  4. hod.: 10:40 – 11:25
  5. hod.: 11:35 – 12:20
  6. hod.: 12:15 – 13:00
  7. hod.: 13:10 – 13:55

  Nepovinný předmět
  Náboženství

  Zájmová činnost – kroužky

Pro školní rok nabízí škola:

Dovedné ruce
Sportík
Společenské hry
Hra na flétnu
Čtenářský klub
Dramatický kroužek při ŠD

Taneční kroužek

Další informace

Příspěvek na učební potřeby v 1. ročníku 300 Kč na žáka ve 2.-5. ročníku 500 Kč. na žáka

Třídní schůzky

 1. září – společná

Další termíny budou upřesněny

Konzultace s třídními učiteli po domluvě

Zápis dětí do první třídy

Zápis žáků do I. třídy Základní školy a mateřské školy Holubov se bude konat v budově školy v pátek 3. dubna 2020 od 13:00 do 16:30 h.

Sběry

Papír,kaštany, pomerančová kůra, citronová kůra, elektrické baterie a drobné elektrické spotřebiče, víčka od PET lahví.