1.schůzka ŠR dne 24.10.2016

Přítomni:    Mgr.Vendula Vernerová
                Mgr. Ludmila Křížová
                       Jiří Bezděka
             RNDr. Libor Weiter
                Ing. Petr Čížek
                Ing. Zdeněk Pavliš
Hosté :      Mgr.Drahomíra Bodláková (ředitelka školy)
 
Program :
1) Výroční zpráva za šk.rok 2015/16
 – seznámení členů se zprávou
 – Výroční zpráva byla členy ŠR schválena
2) Úprava ŠVP – aktualizován a doplňen o nové požadavky ohledně vzdělávání žáků se SVP, tak jak to určuje nová podoba RVP ZV
3) Úprava Školního řádu
   Schválení Školního řádu
4) Koordinátorka Mgr.Lenka Korousová
5) Vyhodnocení dotazníkového šetření
  – seznámení pí.uč. V.Vernerovou
6) Vyhlášení ředitelského volna 18.11
7) Mikulášská nadílka, Živý betlém
8) Změna termínu zápisu do 1. ročníku
9)DVPP – zaměřeno na inkluzi
10) PACIHLIPLAK – sběry, velké el.spotřebiče se již neodvážejí, pouze drobné, ASEKOL
11) Kroužky : Sportík, Dovedné ruce, Dramatický. Sportík 1x týdně 1.hod., Dovedné ruce 1x za 14 dní 2.hod.
    – kroužky při DDM ČK
12) Pochvala TU za reprezentaci školy ve výtvarné výchově
 
 
Zapsala : Ludmila Křížová
Příspěvek byl publikován v rubrice Školská rada. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.